Обстеження

Інститут  імунології  та  алергології  проводить  дослідження  імунного  статусу:

 

1. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою і лімфограмою;

2. скринігове імунологічне обстеження (Е-РУК, ЕАС-РУК);

3. проточну цитофлуориметрію (моноклональні антитіла з подвійною або потрійною міткою до СD маркерів лімфоцитів – СD3+, СD3+СD4+, СD3+СD8+, СD3-СD16+СD56+, СD3-СD19+ субпопуляції лімфоцитів);

4. дослідження показників природженого імунітету (великі гранулярні лімфоцити, фагоцитарна активність, комплемент, секреторний імуноглобулін класу А, тест Говалло, нейтрофільні розетки);

5. дослідження цитокінів (фактору некрозу пухлин альфа, інтерлейкіну 10, інтерферону гама та інших);

6. полімеразну ланцюгову реакцію для точної діагностики вірусів родини герпесу (вірус простого герпесу, цитомегаловірус, Епштейна-Барр вірус, вірус герпесу 6 типу, вірус герпесу 8 типу), папіломавірусів (тип 16 і 18), мікоплазм, хламідій, уреаплазми, S. aureus, Str. haemolyticus, токсоплазми та інші);

7. серологічні дослідження на лямблії і гельмінти;

8. дослідження кортизолу сироватки крові;

9. дослідження рівнів імуноглобулінів різних класів у сироватці крові.